Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

Συντεταγμένες και χάρτες της περιοχής

Συντεταγμένες: 38°56′53″N 20

Παγκόσμιοι χάρτες
Δείτε την περιοχή (δορυφορικός, υβριδικός, εδαφικός) στο Google Maps.
Δείτε την περιοχή στο MapQuest. Δρόμοι και οδηγίες διαδρομών.
Δείτε την περιοχή στο MapTech. Ναυτικοί και ορισμένοι τοπολογικοί χάρτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: